Realizacija projekta

Teslino novo ruho – muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće

Projekt Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće provodi Tehnički muzej Nikola Tesla u partnerstvu s Gradom Zagrebom u sklopu Javnog poziva „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ za grupu aktivnosti A – Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Ukupna vrijednost projekta odnosno cjelokupne projektne tehničke i studijske dokumentacije, uključujući i vidljivost i upravljanje projektom, iznosi 3.406.446,75 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. listopada 2017. godine, a razdoblje provedbe projekta je od 2. listopada 2017. do 2. prosinca 2019. godine.

Svrha je projekta priprema za uređenje objekata nepokretne kulturne baštine, vanjskog i unutarnjeg prostora, te uvođenje novih sadržaja koji generiraju nove programske aktivnosti, povećavaju atraktivnost i vrijednost Tehničkog muzeja Nikola Tesla, privlače veći broj posjetitelja i generiraju nova radna mjesta.

Velikani hrvatske znanosti u novom stalnom postavu

Zahvaljujući bespovratnoj potpori dodijeljenoj ovom projektu Tehnički muzej Nikola Tesla i grad Zagreb uvelike će pridonijeti zadovoljavanju kulturnih i turističkih potreba lokalnog stanovništva te dodatnom povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine u društveni i gospodarski život Grada Zagreba.

Rezultati projekta

Projekt je rezultirao izradom dokumentacije temeljem koje će se Muzej natjecati za dodjelu bespovratnih sredstava radi financiranja realizacije projekta odnosno temeljem koje će se planirani zahvati i realizirati.

 1. Muzeološki elaborat – program uvođenja novih sadržaja i njihova razrada
 2. Konzervatorski elaborat kompleksa Tehničkog muzeja Nikola Tesla kao kulturnog dobra.
 3. Projektna dokumentacija (arhitektura i dizajn): Snimak postojećeg stanja, Idejno rješenje, Idejni projekt, Geodetski i geotehnički elaborat, Glavni projekt, Izvedbeni projekt s troškovnicima, Idejni projekt postava, Izvedbeni projekt postava s troškovnikom.
 4. Studija izvodljivosti s analizom troškova, koja se koristi kao i projektna prijava za Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju samog Integriranog programa.
 5. Marketinški plan i Komunikacijska strategija.
Novovjekovni izumitelji 19. i 20. stoljeća

Uvođenje novih sadržaja – novi stalni postav

Muzej je središnje mjesto za promoviranje i komuniciranje hrvatske javnosti s tehničkom baštinom i vrednovanje tehničke komponente hrvatskog identiteta - ovo je jedna od temeljnih vrijednosti TMNT-a koja je poslužila kao polazište za razradu koncepcije novog stalnog postava u Hali B TMNT-a.

Projekt će omogućiti aktivno sudjelovanje u interaktivnim segmentima

Hrvatski velikani iz područja znanosti i tehnologije nositelji su krovnog narativa stalnog postava koji je sažet u radnom nazivu "TMNT - znanost i tehnologija s ljudskim licem". Individualni doprinosi svakoga od njih postavljeni su u širi europski i svjetski kontekst. Glavna interpretacijska poruka stalnog postava glasi: Hrvatska, mala europska zemlja, iznjedrila je velikane koji su dali značajne doprinose razvoju europske i svjetske tehnike i znanosti. Mnogi njihovi izumi i otkrića sastavni su dio naših života danas.

Novi će postav posjetitelje potaknuti na to da pronađu i osvijeste svoju vlastitu strast za znanjem i spoznajom, ali i da se kroz aktivno sudjelovanje u interaktivnim segmentima izložbe nju izravno osvjedoče. Posjetitelji će naučiti o najistaknutijim hrvatskim znanstvenicima i inovatorima, značajnim izumima, otkrićima ili fenomenima koje su izučavali; okolnostima, kontekstu vremena i sredine iz kojih su potekli; njihovim životnim pustolovinama i izazovima europskoj i globalnoj dimenziji njihova djelovanja i utjecaja.

TMNT - znanost i tehnologija s ljudskim licem

Stalni postav se sastoji od četiri glavne tematske cjeline te niza tematskih grupa. U temi ”TMNT - znanost i tehnologija s ljudskim licem“ predstavit će se velikani hrvatske znanosti:

 • Herman Dalmatin, istaknuti predstavnik srednjovjekovne znanosti
 • Homo Universalis - trojica velikana koji su obilježili svojim doprinosima znanost i inovacije u razdoblju renesanse i baroka: Faust Vrančić, Markantun de Dominis i Marin Getaldić.
 • Izumitelji - novovjekovni izumitelji 19. i 20. stoljeća: Ivan Lupis Vukić, David Schwarz, Eduard Slavoljub Penkala i Franjo Hanaman
 • Znanstvenici - naši najistaknutiji znanstvenici, dvojica i dobitnici Nobelove nagrade: Andrija Mohorovičić i Stjepan Mohorovičić, otac i sin te Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog, učitelj i učenik
 • Geniji - najveći umovi: Ruđer Bošković i Nikola Tesla.
Hrvatska, mala europska zemlja, iznjedrila je velikane koji su dali značajne doprinose razvoju europske i svjetske tehnike i znanosti

Komunikacija

Izložbena cjelina Komunikacija bit će predstavljena kroz komunikacijsku tehnologiju iz zbirki TMNT uz interpretaciju izuma, predmeta i koncepata od iznimne važnosti u povijesti i suvremenosti.

Retro/IT

Retro/IT – Igrajmo stare računalne igre! Ovo je mjesto sjećanja i okupljanja zaljubljenika u računalne igre svih generacija.

Galerija inovacija

Kroz partnerstvo sa Savezom inovatora Hrvatske i srodnim ustanovama, tvrtkama i pojedincima organizirat će se redovite izložbe i prezentacije aktualnih inovacija i izuma.

Obnova, uređenje i opremanje obuhvatit će:

 • Uređenje i opremanje izložbene dvorane
 • Novi prostor za edukativne programe
 • Opremanje multimedijalne dvorane
 • Uređenje info punkta i garderobe
 • Uređenje sanitarnih čvorova
 • Uređenje suvenirnice
 • Izgradnju i opremanje kafića

Obnova infrastrukture omogućuje višu kvalitetu posjeta i inkluzivnost. Infrastruktura se prilagođava osobama s invaliditetom, što uključuje uvođenje lifta i prilagodbu izložbenih prostora. Infrastruktura se prilagođava i za uvođenje standarda Obiteljski prijatelj, uključujući uređenje prostora za dojenje te prostora za hranjenje djece. Doprinos socijalnoj uključenosti bit će omogućen i putem interpretativnih legendi prilagođenih slijepim i slabovidnim osobama.

Novi prikaz komunikacijske tehnologije iz zbirki TMNT-a

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: Teslino novo ruho – muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće
Nositelj projekta: Tehnički muzej Nikola Tesla (TMNT)
Partner: Grad Zagreb
Opis projekta: Projekt obuhvaća izradu dokumentacije za uređenje objekata nepokretne kulturne baštine (vanjskog i unutarnjeg prostora) te uvođenje novih sadržaja koji generiraju nove programske aktivnosti, povećavaju atraktivnost i vrijednost Tehničkog muzeja Nikola Tesla, privlače veći broj posjetitelja i generiraju nova radna mjesta. Ujedno projekt pridonosi zadovoljavanju kulturnih i turističkih potreba lokalnog stanovništva, povećanju atraktivnosti područja kao turističke destinacije kroz jaču integraciju objekata kulturne baštine u društveni i gospodarski život Grada Zagreba.
Rezultat projekta je izrađena sljedeća dokumentacija:

 • Muzeološki elaborat – program uvođenja novih sadržaja i njihova razrada
 • Konzervatorski elaborat kompleksa Tehničkog muzeja Nikola Tesla kao kulturnog dobra.
 • Izrađena projektna dokumentacija (arhitektura i dizajn): Snimak postojećeg stanja, Idejno rješenje, Idejni projekt, Geodetski i geotehnički elaborat, Glavni projekt, Izvedbeni projekt s troškovnicima, Idejni projekt postava, Izvedbeni projekt postava s troškovnikom.
 • Izrađena Studija izvodljivosti sa analizom troškova i koristi kao i projektna prijava za Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju samog Integriranog programa.
 • Izrađen Marketinški plan i Komunikacijska strategija.
  Ukupna vrijednost projekta: 3,406.446,75 HRK
  Iznos koji sufinancira EU: 2,577.770,99 HRK
  Razdoblje provedbe projekta: 2. listopada 2017. - 2. prosinca 2019.

Prezentacija realizacije projekta

Prezentacija projektna dokumentacija